Székely viccek

János pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a
kapu elõtt.
- Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
- Az orvoshoz.
- Miért? Beteg az a tehén?
- Nem beteg az.
- Nem ad elég tejet az a tehen?
- Húsz litert tejel minden nap!
- Nem borjadzik az a tehén?
- Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
- Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
- Mert az övé.

Istálló körül tevékenykedik a székelybácsi. A szomszéd érdeklõdik:
- Mit csinálsz, Pista?
- Hányom a ganyét!
- Hát mi a fenét ettél?

Kiabál a székely legény az apjának:
- Édesapám, fogtam egy medvét!
- Jól van fiam, hozd ide!
- Nem tudom, mert nem enged el!

Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a gyerek szépen halad:
jár, mosolyog, játszik.
Egyetlen baj, hogy beszélnie is kellene már, de az csak nem szólal
meg. Betölti a hat éves kort, és semmi.
Aggódnak a szülõk, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a
némaság oka számára is titok.
Az idõ múlik, végül is a szülõk beletörõdnek. Ha nem beszél, hát nem
beszél, csakis az õ fiacskájuk.
Valahol a gyerek 14. születésnapja körül ebédelni ül össze a család.
A tányérokban gõzölög a húsleves. Egyszer csak megszólal a gyerek:
- Sót!
Az egész család meglepõdik.
- Jajj, de boldog vagyok! - szól az anyja. - Te beszélsz fiam?
- Beszélök.
- Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
- Eddig ölég sós vót minden.

Elõször utazik a székely bácsi a repülõn. Kérdezi a stewardestõl:
- Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtõernyõ mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy repülõ lezuhanna, így mi nem tartunk ejtõernyõt!
- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentõcsónak...
pedig gondolom, hogy úszni többen tudnak, mint repülni!

- Komám, én ki nem állhatom az Andrást.
- Hát én se.
- Miért, te mennyivel tartozol neki?

Megy egy székely az utcán, kutyát lóbálva a pórázon!
Ezt meglátja egy székely bácsi, és rákérdez:
- Hé te meg miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?
- Örömet szerzek neki!
- Ennek ez örül?
- Ennek még nem, de ha leteszem a földre...

Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
- Nem akar az leesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyerek:
- Le akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll az apja és mondja:
- Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a gyerek mégegyszer eljátssza ugyanezt az apjával,
mire az kifakad:
- Miért mondod ezt fiam? Nem akar az leesni, hogy a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar... csak nem engedi a csapszeg!

Az öreg székely várja haza a fiát, egyszer csak kopogtatnak. Kérdi az öreg:
- Te vagy az fiam?
Nincs válasz! Kikiabál még egyszer, te vagy az fiam?
Megint nincs válasz!
Harmadszor is kiszól, de mivel nincs válasz, kidobja a baltát.
Utána kimegy, hát látja, hogy a fiából áll ki a balta! Kérdi:
- Miért nem szóltál, fiam?
Mire az:
- Hát bólintottam, apám!

Az öreg székely bemegy a kocsmába, és kér egy felest.
Egy pár fiatal ott vidámkodik, majd összesúgnak, hogy hogyan toljanak
ki az öreggel.
Szépen kivárják, és egy alkalmas pillanatban bedobnak egy Viagrát a pálinkájába.
Az öreg szép komótosan felhajtja, meg még négyet vagy ötöt. Kis idõ
multával kimegy a WC-re.
Ahogy jön vissza, látják, hogy összevissza van vizelve a nadrágja.
Kérdezik tõle:
- Mi történt magával bátyám?
- Kimentem, elõvettem, hát láttam, hogy nem az enyém, és visszatettem.

Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idõ.
- 10 perc múlva kettõ - feleli az, mire kap egy taslit.
- Ezt miért kaptam? - kérdi, mire a válasz:
- Mert nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idõ lesz.

Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít
mellette egy autó és kiszól a sofõr:
- Bácsi kérem, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
- Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi gondol egyet, aztán utána kiált:
- Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofõr örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- Hát azt nem, fiam.

Beteg a székely tehene. Megkérdezi a szomszédját, hátha tud segíteni.
- Mit adott maga a tehenének, amikor az beteg volt?
- Hát terpentint.
Másnap megint találkoznak. Mondja az elsõ székely:
- Szomszéd, megdöglött a tehenem a terpentintõl.
- Az enyém is.

Az öreg székely ül a hintaszékében az udvaron. Egyszer csak egy
limuzin gurul a ház elé.
Kiszáll belõle egy öltönybe öltözött ember és azt mondja neki:
- Emlékszel még rám, idösapám? Én vagyok a fiad, Jancsi, akit
elküldtél 10 éve a városba dohányért.
Azóta meggazdagodtam, megnõsültem és híres lettem.
- Jó tetted fiam, - mondja a székely – na de hol a dohány?

Székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a kocsmába, mondja a haverjainak:
- Hát, már nem sokáig iszogatok köztetek, hamarosan elvisz az AIDS.
A fia csodálkozik rajta, majd amikor indulnak haza felé, megkérdezi tőle:
- De apám, nem is AIDS-e van, hanem rákja!
- Tudom én azt fiam, de így legalább egyik sem fogja összeszûrni a
levet anyáddal.

- Áron bátyám! Asztán tud-e még?
- Hát hogyne tudnék, fiam!
 Csak... már nem bírok...

Székely a vasútállomáson a jegyváltó ablaknál:
- Kérek egy jegyet.
- Hova? - kérdi az eladó.
- Hát ide a kezembe!

Két székely atyafi nézelõdik a vásár után a brassói Fekete templom körül.
Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról
nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang.
- Mondja, bátyám - szól a fiatalabbik - hogyan kerülhetett az a
hatalmas harang a toronyba?
- Hát hogyan másképp, mint kis csengettyû korában?

Fiatalok kirándulnak messze székelyföldön. A faluba visszamenet eltévednek.
Az arra érkezõ székely bácsit kérik meg segítségre:
- Elnézést bátyánk, messze van ide a falu?
Mire a székely bácsi:
- Hát ide kb. 10 km légvonalba' de tudok egy rövidebb utat...

Két székely találkozik az erdõben.
- Adjon Isten!
- Adjon Isten!
Leülnek egy kidõlt fára. Miközben ott üldögélnek, elkezd esni az esõ.
- Megeredt.
- Meg.
Jó negyed óra múlva arra siet az erdész, felhajtott gallérral,
döbbenten áll meg a két székely elõtt.
- Maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esõben?
- Beszégetünk!

Egy székely fickó azzal dicsekszik a barátainak, hogy akár harminc
gombócot is képes megenni egyszerre.
Fogadnak ötezer forintba, hogy nem hiszik és elmennek gombócot rendelni.
Hatalmas tálban teszik le a szilvás gombócokat a fickó elé és õ neki is lát.
Falja, falja, már a szeme is kidülled, de nyeli le őket egymás után.
Igen ám, de a huszonnyolcadik gombóc már sehogy sem fog le menni a torkán.
Elkeseredetten nézi a tálban maradt 3 gombócot:
- Ha elõre tudom, hogy ez a három ilyen nehezen fog lemenni, akkor
ezekkel kezdtem volna!

X

Kapcsolódó bejegyzések: